Input:

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2021

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.64 Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP:

[ § 2 písm. w), § 52zza ods. 1 ]

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. Obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení.

Mikrodaňovníkom sa bude rozumieť FO alebo PO s príjmami (výnosmi) za zdaňovacie obdobie najviac 49 790 €. Cieľom špeciálnych zvýhodnení oproti ostatným daňovníkom sleduje cieľ zjednodušenia výpočtu základu dane.

Pre mikrodaňovníkov platí ľubovoľná doba odpisovania hmotného majetku [ § 26 ods. 13, § 17 ods. 31, § 22 ods. 9, § 25 ods. 3, § 52 zza ods. 3]:

  • odpisy hmotného majetku s výnimkou nehnuteľností bude možné uplatniť v ľubovoľnej výške, ale počas stanovenej doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, pričom povinnosťou je zachovanie držby majetku, pričom tento spôsob odpisovania sa použije na hmotný majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka,

  • osobitný systém odpočtu daňovej straty [ § 30 ods. 1 písm. a), § 52zza ods. 5]– doba odpočtu (umorovania) daňovej straty sa predlžuje zo 4 na 5 rokov so


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: