Input:

Nové emisné normy škodlivín vo výfukových plynoch pre rok 2020

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.92 Nové emisné normy škodlivín vo výfukových plynoch pre rok 2020

Ing. Juraj Poništ

Definícia emisných noriem škodlivín

Emisné normy EURO predstavujú limitné hodnoty škodlivín vo výfukových plynoch, ktoré pochádzajú zo spaľovacích motorov. Zvyčajne sa sleduje množstvo vypustených škodlivín za 1 prejdený kilometer.

Podľa noriem sú stanovené limity pre nasledovné škodliviny:

- oxid uhoľnatý (CO),

- uhľovodíky (HC),

- oxidy dusíka (NOx),

- pevné častice (PM).

Vo všeobecnosti sa normy postupom času sprísňujú. Z toho dôvodu musia automobilové spoločnosti čeliť čoraz prísnejším limitom.

Aktuálne platné európske normy

Od 1. septembra 2018 do konca roku 2019 je v platnosti emisná norma EURO 6d Temp. Od roku 2020 by mala byť už v platnosti iba norma Euro 6d, ktorá sa od 6d Temp líši v odchýlke – odchýlka medzi WLTP (Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure – celosvetovo harmonizovaný testovací štandard pre ľahké úžitkové vozidlá, popisujúci nové pravidlá určovania hodnôt spotreby paliva) a RDE (Real Driving Emissions – skutočné jazdné emisie) môže byť maximálne 110 %, pričom pri emisnej norme Euro 6d už iba 50


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: