Input:

Vedenie evidencie pri spotrebnej dani z uhlia a zemného plynu v roku 2020

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10 Vedenie evidencie pri spotrebnej dani z uhlia a zemného plynu v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov platiteľ dane z uhlia je povinný priebežne viesť evidenciu množstva uhlia v tonách tak vyrobeného, ako aj odobratého a tiež dodaného, použitého na vlastnú spotrebu, ako aj na prevádzkové a technologické účely výrobcom uhlia. Evidenciu množstva zemného plynu v megawatthodinách je povinný priebežne viesť platiteľ dane zo zemného plynu vyrobeného, odobratého, dodaného, použitého na vlastnú spotrebu, použitého na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku a z toho straty v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu, ako aj spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu.

Dodané uhlie musí ďalej evidovať z toho na účely ďalšieho predaja, účely oslobodené od dane okrem dodania uhlia koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, ako aj na spotrebu konečnému spotrebiteľovi uhlia. Aj výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím, ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu je povinný viesť takúto evidenciu. Pri dodaní uhlia koncovému odberateľovi v domácnosti je potrebné v evidencii dodaného uhlia na účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt koncového odberateľa uhlia v domácnosti. Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný priebežne viesť evidenciu množstva uhlia v tonách odobratého, ako aj použitého na účely oslobodené od dane.

Pri dodanom zemnom plyne je potrebné zvlášť viesť evidenciu na účely ďalšieho predaja, účely oslobodené od dane okrem dodania zemného plynu koncovému odberateľovi v domácnosti, účely oslobodené od dane koncovému


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: