dnes je 30.3.2023

Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2022

30.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.147 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová

Preddavok na daň je definovaný v § 2 písm. u) ZDP ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP).

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na daň”) upravuje § 42 ZDP.

V súlade s § 47 ZDP sa preddavky na daň zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky, pričom v prípade viacstupňového výpočtu dochádza k zaokrúhľovaniu na každom stupni výpočtu.

Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia

V §