Input:

Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.62 Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP:

[ § 5 ods. 7 písm. p), § 52zz ods. 1 ]

V zákone o dani z príjmov je medzi oslobodenými nepeňažnými plneniami na strane zamestnanca uvedený aj benefit vo forme príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie za splnenia stanovených podmienok.

Novelou zákona č. 301/2019 Z. z. sa zvyšuje suma oslobodenia nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi na ubytovanie zo súčasnej úrovne 60 € mesačne na 100 €.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: