dnes je 30.3.2023

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ustanoveniam daňového poriadku po novelách účinných od 1. 1. 2020Garancia

10.3.2020, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá uplatňovania daňových strát mikrodaňovníka v roku 2022Garancia

28.4.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad legislatívnych zmien v daňovom poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021Garancia

5.2.2020, Ing. Božena Jurčíková a kolektív, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá odpočtu daňovej straty v roku 2022Garancia

29.3.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálny súhrn podpôr z balíka „Prvá pomoc plus" v januári a februári 2022Garancia

27.1.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer