dnes je 22.7.2024

Legislatívne zmeny pre podnikateľov
Produkt manažér

Vážený zákazník,

práve ste vstúpili do on-line knihy Legislatívne zmeny pre podnikateľov. Prostredníctvom on-line knihy budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. V roku 2024 nadobudli účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnili povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov. Legislatívny proces už priniesol aj zmeny pre rok 2024. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, účinné od roku 2024 na jednom mieste!!!

On-line kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov bude aj v roku 2024 Vašim sprievodcom v podnikaní, a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

On-line kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov bude aj v roku 2024 Vašim sprievodcom v podnikaní, a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania. V online knihe sa dočítate o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú obchodných spoločností a živnostníkov.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

 

V on-line knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2024 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Miestne dane
 • Spotrebné dane
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie
 • Ostatné legislatívne zmeny

Čo je nové v on-line knihe?

Preddavky na pracovnú cestu v roku 2024
Vyúčtovanie pracovnej cesty v roku 2024
Aké príjmy zdaňujú fyzické a právnické osoby a na akom tlačive sa daňové priznanie za rok 2023 podáva
Daňový bonus na dieťa v roku 2024 a možnosti jeho uplatnenia
Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 (v roku 2024)
Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)
Nezdaniteľná časť základu dane na DDS v roku 2024 - výška a podmienky
Za aké obdobie sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)
Kedy správca dane neukladá pokutu
Ktorí správcovia dane uplatňujú inštitút druhej šance
Od kedy sa uplatňuje inštitút druhej šance
Príklad na uplatnenie druhej šance pri porušení povinnosti v minulosti
Správne delikty, na ktoré sa aplikuje inštitút druhej šance
Nárok na cestovné náhrady pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca
Nárok na stravné pri pracovných cestách u zamestnancov v špecifických prípadoch
Použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste v roku 2024
Kedy má daňovník nárok na oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností na rok 2024?
Kto je správcom dane z nehnuteľností?
Kto podáva priznanie pri dani z nehnuteľností v roku 2024
Vznik a zánik daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností v roku 2024

Platenie daňovej licencie od 1. januára 2024
Praktický príklad na započítanie minimálnej dane a daňovej povinnosti v roku 2025
V akom termíne sa platí daňová licencia (minimálna daň) od 1.1.2024
Výška daňovej licencie od 1. januára 2024
Zápočet zaplatenej daňovej licencie od 1.1.2024
Zvýšenie dane z dividend od 1.1.2024
Daňový bonus na dieťa v roku 2024
Hranica obratu pre mikrodaňovníka a pre 15 % sadzbu dane od 1.1.2024
Tovary, na ktoré sa uplatňuje znížená 10 % sadzba DPH v roku 2024
Základná a znížené sadzby DPH v SR v roku 2024
Znížená sadzba DPH 5 % v roku 2024
Znížená sadzba DPH 10 % v roku 2024 na vybrané tovary a služby
Rekreačný a športový poukaz v roku 2024
Zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov a SZČO od 1.1.2024
Praktický príklad na uplatnenia oslobodenia príjmu z prevodu obchodného podielu po 1.1.2024
Predaj obchodných podielov a akcií u fyzických osôb od 1.1.2024
Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024
Príspevok na voľnočasové aktivity v roku 2024 vyplácaný nebude
Zrušenie štátneho sviatku (1. september) od roku 2024


a ďalšie legislatívne zmeny nájdete v online knihe.

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2024,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok  2024 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová
Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu, daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník..

Ing. Alica Fisterová
Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

Spokojní zákazníci on-line knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2024 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto on-line knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2023 mi táto on-line kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2024 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.7.2024 a súvisiaca aplikačná prax

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o sociálnom poistení, aktuality a predpokladané zmeny

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.8.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.7.2024
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,26 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV