Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Transferové oceňovanie v roku 2020

Lektor: Ing. Alena Zábojová

Dátum: 3.11.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Elektronické schránky a zmeny pri obchodnom registri od 1. októbra 2020

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík, Ing. Jozef Brngál

Dátum: 3.11.2020

Čas konania: 15:30 - 16:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2020 - daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 30.10.2020
1 EUR1,17 USD (-0)
1 EUR0,9 GBP (-0)
1 EUR4,62 PLN (+0,01)
1 EUR27,37 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

V roku 2020 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha je určená účtovníkom, daniarom, ekonómom, riadiacim pracovníkom, živnostníkom ako aj majiteľom obchodných spoločností a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax pre obchodnú spoločnosť a aj pre živnostníka.


Ing. Stanislava Nogová
Odborná redaktorka

V online knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2020 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie

Čo je nové v online knihe?

 • Balík nových opatrení lex korona so zameraním na zmenu zákona o účtovníctve
 • Zmeny v schvaľovaní účtovnej závierky počas pandémie
 • Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex korona
 • Dopady balíka opatrení lex korona na daň z príjmov - výdavky na pohonné látky
 • Priame rokovacie konanie a podmienky účasti vo veci osobného postavenia
 • Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
 • Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácie
 • Zmeny plnenia povinností pre Organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcu vyhradeného výrobku od 1. 7. 2020
 • Spôsob zdokladovania zloženia zábezpeky v ponuke pri komunikácii prostredníctvom elektronických prostriedkov
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde - informácia
 • Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefity
 • Obstaranie zásob preddavkovým spôsobom
 • Cezhraničné vysielanie zamestnancov za účelom poskytovania služieb a kolektívne zmluvy § 5 ZP
 • Mimoriadne zmeny v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a v zákone o odpadoch
 • Zmeny v základných ustanoveniach o komunálnom odpade od 1. 7. 2020
 • Lex korona a zmeny v enviro zákonoch
 • Stravovanie podnikateľa účtujúceho v JÚ
 • Zmeny v zrušení a zániku autorizácie pre OZV a KC od 1. 7. 2020
 • SOS dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa Opatrenia č. 5
 • Podmienky pre získanie príspevku Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem podľa Opatrenia č. 4
 • COVID-19 - Nástroje podpory cestovného ruchu
 • Podmienky pre získanie príspevku Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou COVID-19 podľa Opatrenia č. 3
 • Zmeny pre Koordinačné centrá od 1. 7. 2020
 • Zákon č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce od 30. júla 2020 (vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb)
 • Princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO podľa Opatrenia č. 2
 • COVID-19 - Finančná podpora odvetviu cestovný ruch
 • Zmeny v cestovných náhradách v roku 2020 a 2021
 • Zmeny pre zberné dvory od 1. 7. 2020
 • Miesto zdaniteľného obchodu v roku 2020
 • Miesto zdaniteľného obchodu v prípade viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a v prípade zásielkového predaja v roku 2020
 • Povinnosti právnických a fyzických osôb vyplývajúce z zo zákona o odpadoch od 1. 7. 2020
 • Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas pandémie
 • Zmeny v asignácii dane v rámci mimoriadnych opatrení
 • Doplnenie pravidiel pre vrátenie preddavkov na dani z príjmov v období pandémie
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • Ďalšie zmeny v mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
 • COVID-19 - Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti
 • COVID-19 - Dotácia nájomcom nehnuteľností
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu v roku 2020

 

Legislatívne zmeny:

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu , daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.


Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

 


JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2020 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto online knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: