Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 10.7.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 16.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 9.7.2020
1 EUR1,13 USD (-0)
1 EUR0,9 GBP (-0)
1 EUR4,48 PLN (+0,01)
1 EUR26,75 CZK (+0,07)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

V roku 2020 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha je určená účtovníkom, daniarom, ekonómom, riadiacim pracovníkom, živnostníkom ako aj majiteľom obchodných spoločností a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax pre obchodnú spoločnosť a aj pre živnostníka.


Ing. Stanislava Nogová
Odborná redaktorka

V online knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2020 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie

Čo je nové v online knihe?

Aktuálne informácie ku koronavírusu:

 • Praktické príklady k účtovaniu nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom
 • Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v roku 2020
 • Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby v roku 2020
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu v roku 2020
 • Priateľské upozornenie na výšku obratu pre účely DPH
 • Usmernenie k registrácii podľa zákona o DPH v období pandémie
 • Štát chce znížiť daňové úniky, chystá novelu daňového poriadku
 • Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac
 • Aktualita - novela č. 127/2020 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon o cestovných náhradách a zákon o službách zamestnanosti
 • Odklad platenia odvodov na sociálne poistenie za zamestnávateľa za máj 2020
 • Stravovanie a zmrazené stravné
 • Pandemické" čestné vyhlásenie možno vziať aj späť
 • Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - máj 2020
 • Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci apríl 2020
 • Zamestnávatelia musia odovzdávať výkazy za zamestnancov aj v čase koronakrízy
 • Životné minimum od 1. 7. 2020 sa zvýši o 2,2%
 • SP upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na možnosť odkladu platenia poistného za máj 2020
 • Nárok rodičov na OČR pri neposlaní detí do škôlky a školy sa predsa len upraví novelou zákona
 • Ročné správy o nelegálnom zamestnávaní
 • Ako ovplyvní zvýšenie životného minima od 1. júla 2020 dávky zo Sociálnej poisťovne
 • Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2020 zvýši o 80 eur
 • Sociálna poisťovňa zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu: Individuálny účet poistenca štátu
 • Rodinnú a sociálnu politiku zastrešia dva samostatné tímy odborníkov
 • Skončenie núdzového stavu a odvody SZČO
 • O dávku v nezamestnanosti bude možné od 1. júla 2020 požiadať aj na úrade práce
 • Príspevky na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých sa zvýšia
 • MPSVR SR pomáha aj po zrušení núdzového stavu
 • Narástol počet aj výška dávok garančného poistenia
 • Koronakríza okresala počty zamestnancov, zamestnávateľov, dohodárov i SZČO
 • Zamestnávatelia a SZČO majú možnosť odkladu poistného aj za jún 2020
 • Od 1. júla sa zvyšuje aj maximálna výška garančnej dávky
 • Priemerný starobný dôchodok medziročne vzrástol o 25 eur
 • Sociálna poisťovňa počas koronakrízy zvládla situáciu, vyplatila vyše 960 tisíc nemocenských dávok
 • Zamestnávateľom a SZČO už odišlo viac ako 300 miliónov eur
 • Narástol počet zamestnávateľov, ktorí Sociálnej poisťovni nevykázali poistné
 • Skončenie núdzového stavu a odvody SZČO
 • Hygienici odporúčajú na pracoviskách dodržiavať rozostupy a vetrať
 • Správny postup pri likvidácii vodného oplachu
 • Pripravovaný návrh novely zákona o odpadoch v roku 2020
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch od 1. septembra 2020 a 1. januára 2021
 • Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad od 28. júna 2021
 • Ministri schválili pomoc podnikateľom s platením nájmov, štát to bude stáť zhruba 200 mil. eur
 • Poslanci schválili pomoc podnikateľom s platením nájmov
 • Harmonogram podávania žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné pre jednotlivé kraje
 • COVID-19 - Dotácia nájomcom nehnuteľností
 • COVID-19 - Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti
 • Rezort hospodárstva spustil aplikáciu na získanie dotácie na nájmy pre zatvorené prevádzky
 • Posúdenie splnenia podmienok účasti kvôli nedoplatkom vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19
 • Vyhradené zákazky podľa metodického usmernenia z 9. 6. 2020
 • Ako obchodovať s malými a strednými podnikmi?
 • COVID-19 - Podmienky poskytnutia antikorona úveru"
 • COVID-19 - Podpora poskytovania antikorona úverov zárukami (SIH - antikorona záruka 2)
 • Parlament schválil poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk na úvery z EÚ
 • Novela zákona definuje virtuálnu menu, štátu má pomôcť čeliť prípadným rizikám
 • Zamestnávatelia veria, že sa balíček opatrení lex korona bude prijímať v štandardnom legislatívnom procese
 • Bankový odvod čakajú zmeny, rezort financií sa dohodol s bankami
 • Výzva na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja EXIMBANKA SR antikorona záruka"
 • Vláda schválila materiál so zmenami v bankovom odvode
 • Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov

 

Legislatívne zmeny:

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu , daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.


Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

 


JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2020 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto online knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: