dnes je 22.6.2021

Legislatívne zmeny pre podnikateľov
Produkt manažér

V roku 2021 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, ktoré platia od 1.1.2021 na jednom mieste!!!

Online kniha je určená účtovníkom, daniarom, ekonómom, riadiacim pracovníkom, živnostníkom ako aj majiteľom obchodných spoločností a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax pre obchodnú spoločnosť a aj pre živnostníka.


Ing. Stanislava Nogová
Odborná redaktorka

 

V online knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2021 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie

 

Čo je nové v online knihe?

 • Úprava veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od 1.1.2021
 • Účtovanie finančných príspevkov na stravovanie od 1.3.2021
 • Účtovanie nulovej sadzby DPH na respirátory v roku 2021
 • Informácia k pripravovanému legislatívnemu návrhu zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2022
 • Poukázanie podielu zaplatenej dane 2 %, resp. 3 % vybranej organizácii v roku 2021
 • Zahrnutie respirátorov a testovania na COVID-19 do daňových výdavkov v roku 2021
 • Uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory do 30. júna 2021
 • Aké služby je možné zdaňovať v osobitnej úprave a kde majú miesto dodania - zmeny od 1. júla 2021
 • Ako sú vymedzené telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania
 • Ako sú vymedzené elektronické služby
 • Schválený príjemca pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 13. februára 2023
 • Schválený odosielateľ pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 13. februára 2023
 • Nové opatrenia vo finančnej oblasti po štvrtej novele č. 115/2021 Z. z. lex corona s účinnosťou od 31. marca 2021
 • Výkon ľahkých prác od 1.3.2021
 • Pracovný pomer na dobu určitú počas pandémie COVID-19
 • Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu v roku 2021
 • Výpočet pomernej časti dovolenky v roku 2021
 • Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021
 • Povinnosti platiteľa mzdy pri výkone zrážok zo mzdy
 • Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021
 • Prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného od 10. apríla 2021
 • Predĺženie doby poberania nemocenského od 1. mája 2021 v období krízovej situácie
 • Novela zákona o zdravotnom poistení od 1. júna 2021 - zvýšenie ochrany detí pred násilím
 • Označovanie prekážok na pracoviskách
 • Hlásenie pracovných úrazov
 • Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - apríl 2021
 • Zvyšovanie zberu, recyklačnej efektivity a materiálového zhodnocovania použitých batérií v roku 2025 a 2030
 • Vláda SR schválila požiadavku Ministerstva dopravy o uvoľnenie financií pre oblasť cestovného ruchu
 • Novela stavebného zákona - nové opatrenia na zníženie vizuálneho smogu
 • Návrh zákona o výstavbe bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania
 • Úprava výnimiek z použitia postupov verejného obstarávania pri obstarávaní výskumných a vývojových služieb
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní kvôli zákazkám na poskytnutie výskumných a vývojových služieb
 • Aké formy zberu kuchynského odpadu realizujú alebo plánujú realizovať obce a mestá
 • Národná rada SR schválila novelu zákona o eurofondoch od 1. júna 2021

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová
Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu , daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Mgr. Martina Jenčová
Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Ing. Alica Fisterová
Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

Spokojní zákazníci online knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2020 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto online knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Daňová kontrola v praxi - Vaše práva a povinnosti počas daňovej kontroly

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 24.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 24.6.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.6.2021
1 EUR1,19 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,55 PLN (+0,02)
1 EUR25,52 CZK (+0,01)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV