dnes je 4.12.2023

Kedy vzniká SZČO povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Splatnosť odvodov SZČO a kam platiť odvody v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké sú minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 11. 2023 môže vykonávať registráciu údajov v obchodnom registri aj notárGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na určenie významnej kontrolovanej transakcie v prípade predaja automobiluGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie sociálneho fondu a odvody z pohľadu zamestnávateľa a zamestnancaGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké príjmy zo sociálneho fondu sú oslobodené od daneGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Závislé osoby na účely transferového oceňovaniaGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na navýšenie základu dane druhej oprávnenej osoby v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti registrácie notárom ustanovuje vyhláškaGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška dane za ubytovanie v roku 2023 a od čoho sa odvíjaGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie mesačnej platby poistného do zdravotnej poisťovne v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kedy vzniká SZČO povinnosť platenia odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preukázanie splnenia podmienok nároku na daňový bonus v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konateľ s. r. o. - postavenie a povinnosti v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na založenie s.r.o. jediným spoločníkomGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na založenie ďalšej spoločnosti jednoosobovou s.r.o.Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na určenie významnej kontrolovanej transakcie v prípade závislej činnostiGarancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby v cudzej mene a zaokrúhľovanieGarancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2024Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezdaniteľná časť základu dane na DDS v roku 2024 - výška a podmienkyGarancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus na dieťa v roku 2023Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na výpočet daňového bonusu v roku 2023Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy oslobodené od dane z príjmov u fyzickej osoby za rok 2023Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cezhraničné rozdelenie obchodných spoločností od 1. 3. 2024Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Využitie nehnuteľnosti spoločnosti na súkromné účely konateľa/spoločníkaGarancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt premeny nahradí zmluvu o splynutí/zlúčení obchodných spoločnostíGarancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie záznamov pre účely DPH u osôb registrovaných podľa § 7aGarancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdový príplatok za prácu cez sviatok v roku 2024Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušálne výdavky v roku 2023Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úrokyGarancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na výpočet mzdového príplatku za prácu v sobotu od 1.1.2024Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ktorá právnická osoba nemusí podávať daňové priznanie v roku 2023Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2023Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútroštátne (domáce) rozdelenie obchodných spoločností od 1. 3. 2024Garancia

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záloha na pracovnú cestu v roku 2023Archív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby od 1.8.2023Archív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer