dnes je 22.7.2024

Odborná starostlivosť konateľa s.r.o.Archív

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločné konanie dvoch konateľov a porušenie pravidla štyroch očíArchív

7.2.2022, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť pri výkone konateľa s. r. o.Archív

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využitie nehnuteľnosti spoločnosti na súkromné účely konateľa/spoločníkaArchív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Využitie nehnuteľnosti spoločnosti na súkromné účely konateľa/spoločníkaArchív

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konateľ s. r. o. - postavenie a povinnosti v roku 2024Archív

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz konkurencie u konateľa s.r.o.Archív

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podiel na zisku vyplatený konateľovi s.r.o. v roku 2023Archív

11.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz konkurencie u konateľa s.r.o. v roku 2023Archív

11.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody konateľa/spoločníka s.r.o. v roku 2023Archív

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firemné zariadenie aj na súkromné účely konateľa/spoločníkaArchív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzenie konateľského oprávneniaArchív

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na určenie významnej kontrolovanej transakcie v prípade závislej činnostiArchív

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na uznateľnosť daňových výdavkovArchív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na výdavok osobnej potreby konateľa/spoločníkaArchív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky zjednodušeného založenia s.r.o. v roku 2023Archív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Iné výdavky konateľa/spoločníka s charakterom osobnej potreby v roku 2023Archív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kedy nevzniká nárok na odpočet DPHArchív

13.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt premeny nahradí zmluvu o splynutí/zlúčení obchodných spoločnostíArchív

12.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2023 a ručenieArchív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ktorý spôsob vyberania peňazí z s. r. o. je najvýhodnejší?Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberanie peňazí do pokladniceArchív

13.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturácia zo živnosti do vlastnej s.r.o.Archív

13.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik s. r. o. v roku 2024Archív

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny pri podmienkach účasti od 1. 8. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmietnutie vykonania zápisu údajov do obchodného registra v roku 2022Archív

22.8.2022, JUDr. Marek Šmid, LL.B., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodinný podnik od 1. 7. 2023Archív

11.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie daní - komparácia živnosti a s.r.o. v roku 2023Archív

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálny súhrn podpôr z balíka „Prvá pomoc plus" v januári a februári 2022Archív

27.1.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť oznamovania bankových účtov vo vzťahu k ručeniu za daň v roku 2022Archív

26.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021Archív

7.2.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer