dnes je 30.3.2023

Input:

Prehľad legislatívnych zmien v daňovom poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021

5.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.16 Prehľad legislatívnych zmien v daňovom poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021

Ing. Božena Jurčíková a kolektív

Úvod k novelám daňového poriadku schválených v roku 2019

V priebehu roka 2019 boli schválené štyri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ daňový poriadok”).

Novely daňového poriadku sú zverejnené v príslušných článkoch zákonov: č. 35/2019 Z. z., č. 221/2019 Z. z. a č. 390/2019 Z. z.ako vyvolané novely legislatívnych úprav iných zákonov a zákona č. 369/2019 Z. z., ktorá je výsledkom spolupráce MF SR a FR SR.

Informácia k jednotlivým novelám daňového poriadku

Prvá novela daňového poriadku uvedená v čl. XV zákona č. 35/2019 Z. z.o finančnej správe a o doplnenie niektorých zákonov. Legislatívna úprava sa