dnes je 30.3.2023

Input:

Schválenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 na vládnej úrovni

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.107 Schválenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 na vládnej úrovni

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Vláda SR dňa 14. 10. 2020 schválila na svojom rokovaní Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. Na to, aby jeho znenie bolo záväzné, je potrebné ešte jeho schválenie Národnou radou SR. Vo vzťahu k územnej samospráve považujeme za dôležité spomenúť, že Vláda SR týmto navrhuje, aby sa zo štátneho rozpočtu v roku 2021 poskytli do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, v celkovej sume 1 641 918 704 eur. Túto celkovú sumu navrhuje Vláda SR prerozdeliť tak, že do rozpočtov obcí sa prerozdelí 1 047 964 320 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov bude prerozdelených 593 954 384 eur.

Prehľad jednotlivých dotácií je uvedený v prílohe č. 5