Input:

Správa spotrebnej dane z energií v roku 2020

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8 Správa spotrebnej dane z energií v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov správu spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu vykonáva colný úrad, pričom úprava miestnej príslušnosti sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby jej sídlom.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky, pričom občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Ak však takto nie je možné určiť miestnu príslušnosť, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Ak ani tatko nie je možné určiť miestnu príslušnosť, potom príslušný Colný úrad Bratislava. Ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to na výkon správy dane účelnejšie, potom rozhoduje o miestnej príslušnosti finančné riaditeľstvo.

Pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo, je miestne príslušný Colný úrad Bratislava.

Spresňuje sa aj miestna príslušnosť v takom zmysle, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky môže pre organizačnú zložku právnickej osoby alebo fyzickej osoby alebo prevádzkareň fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: