dnes je 11.5.2021

Input:

Vláda SR schválila požiadavku Ministerstva dopravy o uvoľnenie financií pre oblasť cestovného ruchu

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.53 Vláda SR schválila požiadavku Ministerstva dopravy o uvoľnenie financií pre oblasť cestovného ruchu

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Vláda SR na svojom rokovaní 7. apríla 2021 schválila návrh ministra dopravy a výstavby na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 pre schému de minimis na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie COVID-19 a zároveň odsúhlasila zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 na bežné výdavky, ktoré budú použité na podporu poskytovanú v rámci programu 0BC05 Štátna pomoc v oblasti cestovného ruchu.

Cieľom schémy minimálnej pomoci je poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase zníženého dopytu. Táto schéma vytvára rámec pre poskytnutie finančného príspevku pre podniky cestovného ruchu, ktoré vykázali v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra