dnes je 30.3.2023

Input:

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet platiteľa od 1.1.2022

25.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.118 Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet platiteľa od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 408/2021 Z. z.”) sa v článku V upravuje zákon o DPH, pričom zákon č. 408/2021 Z. z. má účinnosť od 15. 11. 2021, okrem niektorých ustanovení s účinnosťou od 1. 1. 2022 a ustanovení s účinnosťou od 1. 7. 2022.

Na účely zákona o DPH sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru. Zákon o DPH v § 79 ZDPH ustanovuje lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu v závislosti od toho, či sa nadmerný odpočet