dnes je 11.5.2021

Input:

Výpočet exekúcie zamestnanca v roku 2020

15.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.61 Výpočet exekúcie zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová

V súlade s § 69 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku je možné zrážku vykonať len z čistej mzdy. Podľa § 70 toho istého zákona sa povinnému nesmie zraziť základná suma. Táto základná suma je odvodená od výšky životného minima, ktoré je od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 vo výške:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výpočet základných súm pre jednotlivé osoby:

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA    210,20 € 
Suma na osobu povinného   100%  210,20 €  
Suma na manželku a deti povinného   25%  52,55 €  
Suma na osobu povinného pri zrážkach v prospech výživného vrátane dôchodcov   70% zo 60% ŽM  88,28 €  
Suma na manželku a deti povinného pri zrážkach v prospech výživného  70% zo 25% ŽM  36,78 €  
Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia   150%  315,30 €  
Suma na manželku a deti povinného , ktorý je poberateľom dôchodkov  50%  105,10 €  

Po určení čistej mzdy zamestnanca si vypočítame zvyšok čistej mzdy:


Príklad: Zamestnanec pracuje na kratší pracovný pomer a má v čistom mzdu 250 € mesačne. Žije s manželkou.

Výpočet sumy, ktorá môže byť zrazená:

čistá mzda zamestnanca 250,00 € 
nepostihnuteľná suma na povinného  210,20 €  
nepostihnuteľná suma na manželku  52,55 €  
nepostihnuteľné sumy spolu 262,75 € 
zvyšok čistej mzdy - 12,75 € 

 

V tomto prípade nie je možné zraziť žiadnu exekúciu vzhľadom k tomu, že nepostihnuteľné sumy sú vyššie ako zárobok.


Príklad: Zamestnanec má v čistom mzdu 700 € mesačne. Žije s manželkou.

Výpočet sumy, ktorá môže byť zrazená:

čistá mzda zamestnanca 700 € 
nepostihnuteľná suma na povinného  210,20 €  
nepostihnuteľná suma na manželku  52,55 €  
nepostihnuteľné sumy spolu 262,75 € 
zvyšok čistej mzdy 437,25 € 

 

U tohto zamestnanca je zvyšok čistej mzdy kladný, zrážku bude možné vykonať.

Teraz môžeme pristúpiť k výpočtu samotnej zrážky. Pri ňom uplatňujeme tzv. tretinový systém, ktorého princípom je, že zvyšok mzdy sa zaokrúhli na eurocenty na sumu deliteľnú troma. Zraziť zamestnancovi je možné na bežnú exekúciu len jednu tretinu, na prednostnú dve tretiny.

Ešte predtým v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia je potrebné určiť sumu, ktorú je možné zraziť bez obmedzenia. Od 1. júla 2019 je táto suma 315,30 €.

Znamená to, že tretinový systém končí pri sume 315,30 € a čiastka nad túto sumu sa zrazí bez obmedzenia a čiastka 315,30 € sa rozdelí na tretiny a zráža sa podľa toho či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku z dvoch alebo jednej tretiny.

Neprednostná pohľadávka


Príklad: Zamestnanec má v čistom mzdu 800 € mesačne. Žije s manželkou a má dve deti.

Výpočet sumy, ktorá môže byť zrazená:

čistá mzda zamestnanca 800 € 
nepostihnuteľná suma na povinného  210,20 €  
nepostihnuteľná suma na manželku  52,55 €  
nepostihnuteľná suma na deti  105,10 €  
nepostihnuteľné sumy spolu 367,85 € 
zvyšok čistej mzdy 432,15 € 

 

Tretinový systém končí pri 315,30 €, suma nad túto sumu:

432,15 – 315,30 = 116,85 € sa zrazí bez obmedzenia.

315,30 netreba zaokrúhľovať, je deliteľné troma. Rozdelí sa na tretiny 315,30 : 3 = 105,10 €.

Takto vypočítaná jedna tretina sa pri neprednostnej pohľadávke zráža spolu so sumou nad nepostihnuteľnú sumu.

Zamestnancovi sa zrazí: 116,85 + 105,10 = 221,95 €

K výplate dostane 367,85 € nepostihnuteľne sumy + 210,20 € zvyšné dve tretiny = 578,05 €

Prednostná pohľadávka


Príklad: Zamestnanec má v čistom mzdu 800,- € mesačne. Žije s manželkou a má dve deti.

Výpočet sumy, ktorá môže byť zrazená:

čistá mzda zamestnanca 800 € 
nepostihnuteľná suma na povinného  210,20 €  
nepostihnuteľná suma na manželku  52,55 €  
nepostihnuteľná suma na deti  105,10 €