Input:

Výpočet spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2020

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6 Výpočet spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Bližšie si vysvetlíme postup výpočtu spotrebnej dane z energií podľa platného znenia zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.


Príklad:

Spotrebná daň z elektriny

Spoločnosť, ktorá je energetickým podnikom, vyrába, distribuuje a dodáva elektrinu konečnému spotrebiteľovi pričom spotrebovala časť elektriny aj na vlastnú prevádzka v objeme 3 200 MWh. Dodal elektrinu v celkovom objeme 88 000 MWh svojim zmluvným odberateľom. Jednou spoločnosťou bol podnik, ktorý podniká v oblasti cestovného ruchu a používa elektrinu na prevádzku historického vlaku, ktorým prepravuje osoby po raji dodal 12 000 MWh. Ďalšej spoločnosti, ktorá prevádzkuje nákupné centrum dodal 11 000 MWh elektriny. Ďalšiemu odberateľovi elektriny dodal 65 000 MWh, ktorú používal na výrobu výrobkov – skrutiek, a náklady na elektrinu predstavovali viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku, ktoré tvorí súčet obstarávacích cien materiálu a služieb, osobných nákladov a odpisov vzťahujúcich sa na výrobu výrobku.

Od dane bude oslobodená elektrina pre spoločnosť, ktorá podniká v oblasti cestovného ruchu a používa elektrinu na prevádzku historického vlaku, pretože elektrinu používa na prepravu osôb v rámci podnikania, t. j. 12 000 MWh.

Od dane bude oslobodená aj elektrina dodaná spoločnosti, ktorá ju používala na výrobu skrutiek pretože náklady na elektrinu predstavovali viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku.

Množstvo elektriny, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním a spotrebou:

11 000 MWh + 3 200 MWh = 14 200 MWh

spotrebná daň z elektriny = 14 200 MWh x 1,32 eura/MWh = 18 744 €

Daňovým dlžníkom je spoločnosť ktorá dodala elektrinu na daňovom území konečným spotrebiteľom elektriny, ktorí nevyužívajú elektrinu na vlastnú spotrebu v domácnosti, a aj preto, že ako elektroenergetický podnik spotrebovala časť ňou vyrobenej elektriny.


Príklad:

Spotrebná daň zo zemného plynu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: