dnes je 30.3.2023

Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022

23.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.145 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň”) podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) je v roku 2022 od začatia nového preddavkového obdobia, t. j. od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021.

Povinnosť platiť preddavky na daň

V ustanovení § 2 písm. u) ZDP je pojem preddavok na daň definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Platenie preddavkov na daň, ktoré sa viažu k príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, je upravené v § 34, § 51c a v prechodných