dnes je 30.3.2023

Input:

Zmeny vo výpočte preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.151 Zmeny vo výpočte preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021, t. j. od 1. 4. 2022 (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021) do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, t. j. do 31. 3. 2023 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022) sa platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2021.

Poslednou známou daňovou povinnosťou sa podľa § 34 ods. 5 ZDP zákona o dani z príjmov rozumie daň vypočítaná:

  • zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku