Input:

Zvýšenie daňového zvýhodnenia podnikového výskumu a vývoja a zavádzania elektromobility od 1.1.2020

18.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.61 Zvýšenie daňového zvýhodnenia podnikového výskumu a vývoja a zavádzania elektromobility od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP:

[ § 26 ods. 1, § 27 ods. 1, príloha č. 1, § 52zz ods. 15 ]

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. Obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení.

Ďalšou novinkou v zdanení je aj zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja a daňová podpora sledujúca zavádzanie elektromobility.

Podpora podnikového výskumu a vývoja je v zákone o dani z príjmov obsiahnutá prostredníctvom odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Podstatou tohto nástroja je umožniť odpočítať od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty výdavky (náklady), ktoré daňovému subjektu vznikli pri realizácii projektu výskumu a vývoja. Ide o tie výdavky (náklady), ktoré prostredníctvom zaúčtovania v nákladoch znížili účtovný výsledok hospodárenia a následne základ dane (ako súčasť daňových výdavkov). Daňová podpora spočíva práve v možnosti odpočítať tieto výdavky (náklady) ešte raz, a to práve od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty, čím vlastne príde k ich viacnásobnému odpočítaniu. Preto sa toto opatrenie nazýva aj tzv. superodpočet. Od roku 2018 je tento odpočet vo výške 100 %, ktorý možno ešte zvýšiť o ďalších 100 % z medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, čím sa sleduje aj podpora kontinuálne vykonávaného podnikového výskumu a vývoja ako trvalej aktivity. Novela zákona o dani z príjmov obsahuje postupné zvýšenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z úrovne 100 % na 150 % v roku 2019 až na úroveň 200 % počnúc rokom 2020. Zámerom je zvýšenie úrovne podpory podnikového výskumu a vývoja, pri súčasnom zachovaní


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: