dnes je 22.7.2024

Dosiahnutie obratu výlučne z oslobodených dodaní podľa § 37 až § 39 zákona o DPHGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky určené finančným riaditeľstvom pre povolenie odkladu/splátok daneGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodovanie o povolení odkladu/splátokGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia pre DPH v prípade zahraničných zdaniteľných osôb od roku 2025Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri ktorých platbách je možné požiadať o povolenie odkladu splátokGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny pri podmienkach účasti od 1. 8. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrok z povoleného odkladu/splátok pri povolení odkladu platenia dane alebo splátok od 30.5.2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie príjmov z prenájmu do výšky 500 eurGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Limity na podávanie námietok od 1. 8. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôsledky nezaplatenia odloženej dane alebo nezaplatenia splátky dane v lehoteGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatky v žiadosti o odklad platenia dane/o povolenie platenia dane v splátkachGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňovanie výdavkov pri prenájme nehnuteľnostiGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemožnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu o odklade/splátkachGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové výnimky z verejného obstarávania od 1. 8. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o nápravu od 27. 6. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnené osoby na podanie námietok od 1. 8. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na podávanie námietok od 27. 6. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o vysvetlenie od 1. 8. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové limity vo verejnom obstarávaní od 1. 8. 2024Garancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPHGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatenie podielu na zisku (dividendy) spoločníkovi s. r. o.Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na vyhotovenie zjednodušenej faktúry na prelome rokov 2024 a 2025Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na výpočet NČZD na manželku, ktorá je na rodičovskej dovolenkeGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet DPH pri obstaraní auta na leasing alebo formou operatívneho prenájmu v roku 2024Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na uplatnenie NČZD na manželku v roku 2024 - aktívne a pasívne príjmyGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ktorý spôsob vyberania peňazí z s. r. o. je najvýhodnejší?Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na výpočet výšky paušálnych výdavkov v roku 2024Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad kedy sa oplatia paušálne výdavky u podnikateľa v roku 2024 - začínajúci podnikateľGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na miesto dodania vysielaného online koncertu od 01.01.2025Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie auta na firmu v roku 2024Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na vyhotovenie faktúry pri prekročení limitu zjednodušenej faktúry v roku 2025Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyberanie peňazí do pokladnice s. r. o.Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2024 - prenájom bytuGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška paušálnych výdavkov v roku 2024Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na uplatnenie druhej šance voči daňovému úradu a colnému úraduGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinná registrácia za platiteľa DPH na základe dosiahnutia obratu od roku 2025Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti zjednodušenej faktúry podľa zákona o DPHGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na povinnosť registrácie tuzemskej osoby od roku 2025 po dosiahnutí obratuGarancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na vystavenie zjednodušenej faktúry pri úhrade platobnou kartou v roku 2024Garancia

3.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer