Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Čo by mali zamestnanci vedieť, aby zvládli online komunikáciu v rámci firmy a so zákazníkmi?

Lektor: Dr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

Dátum: 5.8.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Úvery poskytnuté so zárukou štátu ako pomoc pre podnikateľov a iné formy pomoci - postup, pravidlá poskytovania, riziká

Lektor: Mgr. Michal Homola

Dátum: 5.8.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.8.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 31.7.2020
1 EUR1,17 USD (+0,01)
1 EUR0,9 GBP (-0)
1 EUR4,41 PLN (-0,01)
1 EUR26,25 CZK (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

V roku 2020 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha je určená účtovníkom, daniarom, ekonómom, riadiacim pracovníkom, živnostníkom ako aj majiteľom obchodných spoločností a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax pre obchodnú spoločnosť a aj pre živnostníka.


Ing. Stanislava Nogová
Odborná redaktorka

V online knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2020 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie

Čo je nové v online knihe?

Aktuálne informácie ku koronavírusu:

 • Praktické príklady k účtovaniu nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom
 • Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v roku 2020
 • Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby v roku 2020
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu v roku 2020
 • Priateľské upozornenie na výšku obratu pre účely DPH
 • Usmernenie k registrácii podľa zákona o DPH v období pandémie
 • Štát chce znížiť daňové úniky, chystá novelu daňového poriadku
 • Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac
 • Aktualita - novela č. 127/2020 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon o cestovných náhradách a zákon o službách zamestnanosti
 • Odklad platenia odvodov na sociálne poistenie za zamestnávateľa za máj 2020
 • Stravovanie a zmrazené stravné
 • Pandemické" čestné vyhlásenie možno vziať aj späť
 • Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - máj 2020
 • Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci apríl 2020
 • Zamestnávatelia musia odovzdávať výkazy za zamestnancov aj v čase koronakrízy
 • Životné minimum od 1. 7. 2020 sa zvýši o 2,2%
 • SP upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na možnosť odkladu platenia poistného za máj 2020
 • Nárok rodičov na OČR pri neposlaní detí do škôlky a školy sa predsa len upraví novelou zákona
 • Ročné správy o nelegálnom zamestnávaní
 • Ako ovplyvní zvýšenie životného minima od 1. júla 2020 dávky zo Sociálnej poisťovne
 • Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2020 zvýši o 80 eur
 • Sociálna poisťovňa zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu: Individuálny účet poistenca štátu
 • Rodinnú a sociálnu politiku zastrešia dva samostatné tímy odborníkov
 • Skončenie núdzového stavu a odvody SZČO
 • O dávku v nezamestnanosti bude možné od 1. júla 2020 požiadať aj na úrade práce
 • Príspevky na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých sa zvýšia
 • MPSVR SR pomáha aj po zrušení núdzového stavu
 • Narástol počet aj výška dávok garančného poistenia
 • Koronakríza okresala počty zamestnancov, zamestnávateľov, dohodárov i SZČO
 • Zamestnávatelia a SZČO majú možnosť odkladu poistného aj za jún 2020
 • Od 1. júla sa zvyšuje aj maximálna výška garančnej dávky
 • Priemerný starobný dôchodok medziročne vzrástol o 25 eur
 • Sociálna poisťovňa počas koronakrízy zvládla situáciu, vyplatila vyše 960 tisíc nemocenských dávok
 • Zamestnávateľom a SZČO už odišlo viac ako 300 miliónov eur
 • Narástol počet zamestnávateľov, ktorí Sociálnej poisťovni nevykázali poistné
 • Skončenie núdzového stavu a odvody SZČO
 • Hygienici odporúčajú na pracoviskách dodržiavať rozostupy a vetrať
 • Správny postup pri likvidácii vodného oplachu
 • Pripravovaný návrh novely zákona o odpadoch v roku 2020
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch od 1. septembra 2020 a 1. januára 2021
 • Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad od 28. júna 2021
 • Ministri schválili pomoc podnikateľom s platením nájmov, štát to bude stáť zhruba 200 mil. eur
 • Poslanci schválili pomoc podnikateľom s platením nájmov
 • Harmonogram podávania žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné pre jednotlivé kraje
 • COVID-19 - Dotácia nájomcom nehnuteľností
 • COVID-19 - Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti
 • Rezort hospodárstva spustil aplikáciu na získanie dotácie na nájmy pre zatvorené prevádzky
 • Posúdenie splnenia podmienok účasti kvôli nedoplatkom vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19
 • Vyhradené zákazky podľa metodického usmernenia z 9. 6. 2020
 • Ako obchodovať s malými a strednými podnikmi?
 • COVID-19 - Podmienky poskytnutia antikorona úveru"
 • COVID-19 - Podpora poskytovania antikorona úverov zárukami (SIH - antikorona záruka 2)
 • Parlament schválil poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk na úvery z EÚ
 • Novela zákona definuje virtuálnu menu, štátu má pomôcť čeliť prípadným rizikám
 • Zamestnávatelia veria, že sa balíček opatrení lex korona bude prijímať v štandardnom legislatívnom procese
 • Bankový odvod čakajú zmeny, rezort financií sa dohodol s bankami
 • Výzva na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja EXIMBANKA SR antikorona záruka"
 • Vláda schválila materiál so zmenami v bankovom odvode
 • Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov

 

Legislatívne zmeny:

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu , daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.


Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

 


JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2020 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto online knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: