dnes je 31.7.2021

Legislatívne zmeny pre podnikateľov
Produkt manažér

V roku 2021 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, ktoré platia od 1.1.2021 na jednom mieste!!!

Online kniha je určená účtovníkom, daniarom, ekonómom, riadiacim pracovníkom, živnostníkom ako aj majiteľom obchodných spoločností a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax pre obchodnú spoločnosť a aj pre živnostníka.

S prianím príjemného čítania


Ing. Stanislava Nogová
Odborná redaktorka

 

V online knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2021 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie

 

Čo je nové v online knihe?

 • Pokračovanie projektu "Prvá pomoc" pre podnikateľov podľa COVID automatu
 • Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa od 1.3.2021
 • Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2021
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021
 • Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely uplatňovania 15 % sadzby dane v roku 2021
 • Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022
 • Podmienky využívania osobitnej úpravy uplatňovania dane na služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie podľa § 68a ZDPH
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021
 • Predaj tovaru na diaľku a elektronické služby od 1.7.2021
 • Vrátenie dane pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. júla 2021
 • Osoby, ktorým je možné vrátiť daň zo spotrebnej dane z alkoholických nápojov od 1. júla 2021
 • Chystané úpravy vo vzniku daňovej povinnosti alkoholických nápojov od 1. júla 2022
 • Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám od 1. júla 2022
 • Informácia o legislatívnom návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2022
 • Novela zákona o zdravotnom poistení od 1. júna 2021 - zvýšenie ochrany detí pred násilím
 • Materské otca od 1. mája 2021
 • Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2021
 • Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v roku 2021
 • Home office a jeho právny režim po pandémii COVID-19
 • Mzdové podmienky v roku 2021
 • Suma základnej zložky mzdy v roku 2021
 • Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce v roku 2021
 • Výšku zrážky zo mzdy neurčuje súdny exekútor
 • Životné minimum od 1.7.2021
 • Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022 a od 1. januára 2023
 • Zamestnávatelia a SZČO majú nové splatnosti odložených sociálnych odvodov, termín 30. jún 2021 sa ruší
 • Sociálna poisťovňa oznámi odvodové povinnosti živnostníkom a ostatným SZČO do 21. júla 2021
 • BOZP v cestnej premávke - zamerané na referentské vozidlá
 • Rôzne druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a ich použitie v praxi
 • Pitný režim na pracovisku
 • Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - máj 2021
 • Návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Financovanie zálohového systému od 1.1.2022
 • Novela zákona o odpadoch od 1. januára 2023 - zákon č. 216/2021 Z. z.
 • Ciele a opatrenia pre bioplasty podľa Programu odpadového hospodárstva 2021 - 2025
 • Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. júla 2021
 • Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 3. júla 2021
 • Národná rada SR schválila novelu zákona o cestnej doprave od 1. júla 2021
 • V zbierke zákonov SR bol uverejnený zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy účinný od 2. augusta 2021
 • NRSR bol predložený návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o dráhach
 • Preddavky na daň a platenie dane pri dani z motorových vozidiel v roku 2021
 • Návrh zákona o výstavbe bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania
 • Stavebne oddelené priestory ako prostriedok ochrany nefajčiarov
 • Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov
 • Novely zákona o verejnom obstarávaní k 6.5.2021 a 2.8.2021
 • Národná rada SR schválila novelu zákona o eurofondoch od 1. júna 2021
 • Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami od 15. júna 2021
 • Návrh novely zákona o byrokracii
 • Návrh vyhlášky o úprave postupu posudzovania spôsobilosti na držbu strelných zbraní
 • Návrh novelizácie zákona o bankách

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová
Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu , daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Mgr. Martina Jenčová
Mgr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Ing. Alica Fisterová
Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

Spokojní zákazníci online knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2020 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto online knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 5.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.8.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 30.7.2021
1 EUR1,19 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,58 PLN (-0,01)
1 EUR25,51 CZK (-0,11)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV